Kwaliteit

Beroepscode NIP

Hoffmanpsychologen is lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en werkt volgens de beroepscode.

Het NIP vindt het belangrijk dat psychologen kwalitatief goed werk leveren. Daarom heeft het NIP een beroepscode opgesteld. In de Beroepscode voor psychologen 2015 staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, moeten zich houden aan deze beroepscode.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het NIP. De beroepscode kunt u ook via deze link direct bekijken.

GGZ kwaliteitsstatuut

Hoffmanpsychologen heeft eind 2016 haar Kwaliteitsstatuut behaald. Deze kun je via deze link direct inzien.

Per 1 januari 2016 zijn de eisen van het “kwaliteitsstatuut” in werking getreden voor de GGZ beroepsgroep. Dit is gedaan in het kader van de bevordering van de kwaliteit van samenwerking tussen de overheid en de beroepsorganisaties van hulpverleners in de GGZ.

Kwaliteitsstatuut Psychologenpraktijk Hoffman
Klik hier om te lezen

Visitatie NIP

Eind 2016 heeft Hoffmanpsychologen meegedaan aan het visitatietraject van het NIP.

Bij een Kwaliteitsvisitatie wordt de praktijk aan een onderzoek onderworpen, waarbij leden van een beroepsgroep in georganiseerd verband, de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de zorg wordt verleend, beoordelen. Het visitatietraject wordt afgesloten met het bezoek van een opgeleide visiteur, waarbij aan de hand van het feedbackrapport en verbeterplan werkprocessen worden besproken. Het belangrijkste doel van de visitatie is een verbeterproces op gang te brengen en de kwaliteit te verhogen en aan te scherpen. In het visitatietraject komt tot uitdrukking dat professionals die zelfstandig werken de eigen deskundigheid voortdurend willen optimaliseren en daarop reflecteren.

Op 20 december 2016 heeft Frenneke Hoffman (praktijkhouder) het Certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP ontvangen. De praktijkvoering van Hoffmanpsychologen voldoet daarmee aan de professionele standaard.

ROM

Sinds 1 januari 2017 zijn we gestart met het uitvoeren van ROM-metingen via het Praktijkportal. Rom betekent Routine Outcome Monitoring. We gebruiken ROM gegevens om de effectiviteit van onze behandeling te meten en de kwaliteit te verbeteren. Aan het begin en aan het einde van de behandeling meten we de klachten met een algemene klachtenlijst die u via de mail toegestuurd krijgt en thuis kunt invullen. De gegevens worden anoniem aangeleverd aan de SBG (Stichting Benchmark GGZ). Voor meer informatie: www.sbggz.nl. U bent niet verplicht om deel te nemen maar het wordt wel zeer op prijs gesteld.

Klachtenregeling

Mocht het zich voordoen dat u het oneens bent met onderdelen van de behandeling dan nodigen wij u van harte uit dit met mij te bespreken. Ik zie klachten als een mogelijkheid om mijn zorg te verbeteren en te optimaliseren. Dus heeft u opmerkingen of klachten, laat het dan vooral weten. Ík zal mijn best doen om aan een oplossing te werken.

Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog bij wie u onder behandeling bent, is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar uw behandelaar. Uw klacht wordt altijd serieus genomen.

Hoffmanpsychologen is aangesloten bij de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen). Mocht een gesprek met uw psycholoog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de LVVP. U kunt meer informatie vinden op www.lvvp.info.

Frenneke Hoffman is als Gezondheidszorgpsycholoog BIG geregistreerd en heeft eind 2016 haar herkwalificatie behaald welke geldig is tot 2022, zie www.bigregister.nl.