Tarieven en vergoeding 2018

Hoffman Psychologen heeft er voor gekozen om contractvrij te werken. We spreken van niet-gecontracteerde zorg. Het is afhankelijk van uw polis, welk percentage van het behandeltarief u vergoed zult krijgen.

Er zijn twee soorten polissen: naturapolis en restitutiepolis.

– Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een groot deel van de kosten van niet-gecontracteerdezorg, meestal zo’n 70 tot 80%. Een budgetpolis is een afgeslankte vorm van een naturapolis. Hierbij is de vergoeding lager.
– bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar 100% van het gemiddelde tarief. In de regel is deze per maand iets duurder.

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding:

De term eerstelijns psychologische zorg is vervangen door Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ).

– u heeft een verwijzing van uw huisarts voor GB-GGZ;
– de datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult bij ons te liggen;
– in de verwijsbrief dient een vermoeden te staan van een DSM-diagnose.

Een DSM-diagnose is een diagnose die opgenomen is in het Diagnostisch handboek voor psychische problematiek (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Na een intake procedure, stelt de psycholoog de definitieve DSM- diagnose en wordt er een passend behandeltraject gekozen. De vergoeding hangt af van de ernst van uw problematiek, dit komt neer op maximaal 5, 8, of 12 consulten en komt overeen met een kort-, middel- of intensief behandeltraject.

NZa-tarief prestaties (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

PrestatieErnstAantal consultenTarief
KortLichte DSM problematiek294 minuten€ 487,00
MiddelMatige DSM problematiek495 minuten€ 830,00
InstensiefErnstige DSM problematiek750 minuten€ 1.301,00
TransitieIntake en terugverwijzingen130 minuten€ 198,00

U ontvangt na afronding van een behandeltraject per mail de nota, die u zelf tijdig dient te voldoen. Deze nota kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar om vergoeding te ontvangen. U wordt geadviseerd om vooraf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding. Zodat u weet waar u aan toe bent. De zorgverzekeraar zal uw eigen risico verrekenen met de nota. Voor kinderen tot 18 jaar is er geen eigen risico. Het basis eigen risico is in 2018 vastgesteld op € 385,00.

Directe en indirecte tijdsbesteding:

Naast de gesprekken (directe tijd) die 45 minuten duren, wordt binnen het gekozen behandeltraject ook indirecte tijd berekend. Hieronder wordt verstaan:

– digitale verslaglegging en rapportage aan verwijzer/derden;
– vragenlijst- en testonderzoekuitwerking;
– eventueel overleg met collega’s, huisarts, psychiater etc. .

Niet verzekerde zorg:

Niet alle zo genoemde DSM-diagnosen vallen onder de verzekerde basiszorg: o.a. aanpassingsstoornissen, leerstoornissen, relatie- en werkproblemen worden niet vergoed. Mogelijk worden deze wel vergoed vanuit uw aanvullend pakket. De kosten voor consulten die buiten de verzekerde basiszorg vallen, worden aan u zelf gedeclareerd tegen een tarief van 95 euro per 45 minuten. Voor telefonische consulten of e-mailconsulten langer dan 15 minuten wordt ¼ consult in rekening gebracht.

Stoppen van de behandeling:

Wanneer u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, zijn de kosten van het gekozen zorgzwaartepakket voor u als cliënt. Vergelijk het met een cursus die u volgt of een vakantie die u heeft geboekt. U betaalt voor wat is afgesproken, ook als u besluit om tussentijds te stoppen. Wanneer u na 1 of 2 gesprekken stopt, zal een transitieprestatie in rekening gebracht worden.

Annuleren

Bij verhindering kunt u kosteloos tot 24 uur van tevoren afmelden middels een telefoontje of het inspreken van mijn voicemail. Ook kunt u tijdig een sms of Whatsapp bericht versturen. Gelieve niet per e-mail af te melden. Wanneer het afmelden korter is dan 24 uur, wordt een consult aan u doorberekend.

Ik ga uit van ieders kracht en eigen probleemoplossend vermogen